Potomci20.12.2009 nakryl fenu Arletha Alfari Bohemia

20.2.2010 se narodili  4 psi a 3 feny
Eleanor Alfari Bohemia RTG DKK 1/1, DLK 0/0
              zkoušky: ZOP, ZZO, ZVV1, ZPO1, BH, SPr.1

Emoray Alfari Bohemia RTG DKK 0/0, DLK 0/0

Desire Gymor RTG DKK 0/0 a DLK 0/0
 Více informací o vrhu na strankách  CHS Alfari Bohemia

vrh E